43. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

Gdańsk,

Szanowni Państwo!

NOWY TERMIN rok 2021/22

Dalsze szczegółowe informacje pojawią się w I kwartale 2021


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Szanowni Państwo

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Komitetów Naukowego i Organizacyjnego uprzejmie informuję o przełożeniu terminu 43. Zjazdu PTOiTr na rok 2021/2022, również w Gdańsku.

Decyzja podyktowana jest stale utrzymującą się niekorzystną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i na świecie. Przez cały czas trwania epidemii analizowaliśmy ewentualne możliwości i warianty przeprowadzenia Zjazdu.

Jednocześnie informujemy, że główne tematy zjazdowe oraz program merytoryczny Zjazdu zostają zachowane. Prace zgłoszone na Zjazd będzie można jeszcze uzupełnić lub zmodyfikować w zależności od potrzeb i prowadzonych dalszych badań. Wszystkie zgłoszenia i opłaty na Zjazd zostają zachowane i będą aktualne w przyszłym roku.

Obchody jubileuszu 25-lecia Niemiecko-Polskiego Koła Przyjaciół Ortopedii przenosimy na nowy termin Zjazdu.

Pragniemy Wszystkich Państwa zapewnić, że mimo przesunięcia terminu Zjazdu Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne oraz Komitety Naukowy i Organizacyjny będą pracować w normalnym trybie i dołożą wszelkich starań, aby przygotować jak najlepiej Zjazd naszego Towarzystwa.

Wierzymy, że podjęte przez nas decyzje spotkają się z Państwa zrozumieniem.

Prof. Tomasz Mazurek

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


Koleżanki i Koledzy

Szanowni Państwo

Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest świętem Ortopedii Polskiej, jest najważniejszym wydarzeniem ortopedyczny w naszym Kraju. Łączy on naukę z wiedzą praktyczną, doświadczeniem i jednocześnie umożliwia bezpośredni kontakt między nami.

Tematami wiodącymi są urazy kończyny górnej, guzy kości oraz deformacje kręgosłupa. Oczywiście niezależnie od tematów wiodących przewidujemy tematy wolne i wykłady szkoleniowe. Sesje naukowe, panele dyskusyjne, sesje plakatowe, kursy pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych, co bezpośrednio przekłada się na leczenie naszych pacjentów. To przecież głównie dla nich to robimy, ponieważ naszym celem jest podniesienie jakości ich życia.

Szczególną uwagę poświęcamy szkoleniu. Wykłady szkoleniowe adresowane będą do rezydentów, tak by wspomóc ich w zdobywaniu wiedzy i „bezawaryjnym” zdawaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podobną rolę pełnić będą sesje organizowane przez sekcje Towarzystwa i samodzielne Towarzystwa wywodzące się z ortopedii. Wspierać nas będzie Konsultant Krajowy prof. Jarosław Czubak.

Wszystkich członków Towarzystwa zapraszam na Walne Zebranie, na którym przedstawimy nasze dotychczasowe działania i określimy plany na przyszłość. Bardzo czekamy na Wasze głosy w dyskusji by bliżej poznać Wasze oczekiwania, uwagi i propozycje. Ważne jest by mimo szalonego rozwoju internetu, mediów społecznościowych, pamiętać, że musimy ze sobą rozmawiać, poznawać się, dyskutować, być razem nie tylko na sali obrad, ale również na towarzyskich spotkaniach. To nas łączy, ale również przekłada się na sprawniejsze leczenie naszych pacjentów.

Zjazd odbywa się w Gdańsku. Uroczym i gościnnym mieście z wielkimi tradycjami. Korzystając z tego proszę nie zapomnieć o podstawowym celu, jakim jest ortopedia i traumatologia. Jestem jednak przekonany, że znajdziemy czas by odkryć klimat tego pięknego miasta. Gdańsk to zasłużony, wiodący ośrodek ortopedyczny. Organizator wielu zjazdów, sympozjów i kursów. Jestem przekonany, że dzięki działaniom doświadczonych i sprawnych organizatorów wymienionych w Komitecie Organizacyjnym pod przewodnictwem prof. Tomasza Mazurka i przy wsparciu Naszego Towarzystwa, Zjazd okaże się kolejnym sukcesem.

Do zobaczenia w Gdańsku na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.


speakers

profesor Leszek Romanowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Koleżanki i Koledzy

Szanowni Państwo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w 2021 r. będą organizatorami Zjazdu naszego Towarzystwa. Na Pomorzu Gdańskim będzie to czwarte takie spotkanie.

Pierwsze, zorganizowane przez Henryka Cetkowskiego, ordynatora Oddziału Ortopedii w Gdyni, twórcę polskiej ortopedii w naszym regionie, odbyło się w Gdyni w 1946 r. Tematyka tego VII Zjazdu PTOiTr. dotyczyła spraw wówczas najbardziej aktualnych, takich jak leczenie gruźlicy stawu biodrowego oraz leczenie urazów wojennych.

Powstanie Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku w 1953 r. wpłynęło na dalszy rozwój ortopedii na Pomorzu i zorganizowanie kolejnego XIII Zjazdu Towarzystwa w 1959 r. przez prof. Alfonsa Sengera. Tematem Zjazdu były zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego oraz leczenie gruźlicy kostno-stawowej.

Po kilkunastu latach, w 1976 r., prof. Antoni Hlavaty organizuje kolejny, XXI Zjazd naszego Towarzystwa poświęcony leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz zastosowaniu stabilnej osteosyntezy. W 1992 r., już w niepodległej Polsce, prof. Józef Szczekot organizuje z dużym rozmachem XXIX Zjazd PTOiTr. Tematyka Zjazdu to operacyjne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa oraz obrażenia stawu kolanowego. Zjazd ten został zapamiętany przez wielu ortopedów bardzo pozytywnie, jako wydarzenie naukowe, ale także ze względu na świetną organizację. Od tamtego Zjazdu upłynęło trochę czasu – dynamiczny rozwój Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku oraz ortopedii na Pomorzu zachęcił nas do organizacji kolejnego Zjazdu Naukowego naszego Towarzystwa.

Tradycyjnie tematyka zjazdu odnosi się do tych dziedzin w ortopedii, w których Gdańska Klinika jest wiodąca: deformacja kręgosłupa, urazy kończyny górnej oraz leczenie łagodnych nowotworów kości. Z pewnością nie zabraknie tematów do dyskusji – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, takich jak przyoperacyjna tomografia komputerowa, nawigacja, termoablacja czy mikroskop operacyjny, pomagamy naszym pacjentom dużo lepiej i bezpieczniej, łamiemy bariery i ograniczenia.

Zadaniem stojącym przed nami podczas tego Zjazdu jest próba stworzenia zaleceń dotyczących traumatologii narządu ruchu dla młodych ludzi szkolących się nie tylko w ortopedii, ale również w neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej czy ratownictwie medycznym. Wiedza ta skierowana jest również do lekarzy szkolących się w radiologii i rehabilitacji. Chcemy, aby formuła Zjazdu ułatwiała nie tylko naukę praktyczną traumatologii, ale również zdanie egzaminu specjalistycznego.

Podejmujemy się trudnego zadania, ale wierzymy, że możemy to zrobić przy współpracy ośrodków ortopedycznych na Pomorzu i w całej Polsce. Sprzyjać nam będzie magiczne miejsce, jakim jest Gdańsk, wspaniała architektura, zabytki, Morze Bałtyckie, które z pewnością zostawią niezapomniane wrażenie na uczestnikach.

Zapraszamy do Gdańska


speakers

profesor Tomasz Mazurek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 43. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMedMiejsce obrad:

Międzynarodowe Targi Gdańskie – AMBEREXPO
Żaglowa 11
80-560 Gdańsk


PROGRAM

Goście Zagraniczni

program
Prof. Dr. med. Rolf Haaker
Chefarzt der Klinik für Orthopädie des Klinikum Weser Egge
program
Univ. Prof. Dr. med. habil. Wolfram Mittelmeier (Rostock)

program
Univ. Prof. Prof.h.c. Dr. med. univ. Reinhard Graf

Dr. Mariusz Wojciechowski (Brakel)

Tematy wiodące 43 Zjazdu PTOiTr

I Urazy kończyny górnej

Przewodniczący: Leszek Romanowski
Członkowie: Marek Bielecki, Stanisław Pomianowski, Paweł Reichert, Andrzej Żyluk

II Nowotwory łagodne kości

Przewodniczący: Tomasz Mazurek Członkowie: Maciej Głowacki, Jerzy Gosk, Daniel Kotrych, Bartłomiej Szostakowski

III Deformacje kręgosłupa

Przewodniczący: Rafał Pankowski
Członkowie: Robert Gasik, Tomasz Kotwicki, Maciej Tęsiorowski, Marcin Tyrakowski

IV Tematy Wolne

Przewodniczący: Marek Synder
Członkowie: Jacek Gągała, Bogdan Koczy, Paweł Małdyk

V Panel Konsultanta Krajowego i Prezesa PTOiTr

Jarosław Czubak, Leszek Romanowski

VI Sesja e – postery

Przewodniczący: Michał Mielnik
Członkowie: Andrzej Borowski, Marek Jóźwiak, Przemysław Paradowski, Wojciech Widuchowski

VII Wykłady szkoleniowe

Przewodniczący: Łukasz Matuszewski

1) Sesje Sekcji PTOiTr

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej - Julian Dutka
Sekcja Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej - Tomasz Blicharski
Sesja Sekcji Barku i łokcia oraz Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia - Roman Brzóska
Sesja Sekcji Onkologii Ortopedycznej - Maciej Jackowiak
Sesja Sekcji Ortopedii Dziecięcej - Barbara Jasiewicz
Sesja Sekcji Osteosyntezy - Andrzej Jasiński

2) Sesje Towarzystw wywodzących się z ortopedii

Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki i Sekcja Chirurgii Ręki PTOiTr - Piotr Czarnecki
Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa - Robert Gasik
Polskie Towarzystwo Artroskopowe - Konrad Malinowski
Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowego Goleniowego - Tomasz Bienek
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej - Andrzej Bugajski
Sesja „Ortopedia Rekonstrukcyjna” - Adam Maciejewski
Sesja Konsensus Filadelfijski - Wojciech Marczyński

3) Sesje dedykowane

Sesja SICOT - Andrzej Bohatyrewicz
Sesja EFORT - Marek Synder
Sesja AO - Jarosław Brudnicki
Sesja Polsko – Niemieckiego Koła Przyjaciół Ortopedii i Traumatologii - Rolf Haaker, Konrad Drewek, Tomasz Dembski
Sesja pielęgniarek i instrumentariuszek – Komplementarność opieki w ortopedii - Iwona Zaporowska–Bugajewska

XIII Wykłady Gości Zagranicznych
1) Reinhard Graaf
2) Rolf Haaker
3) Wolfram Mittelmeier
4) Haim Shtarker
5) Mariusz Wojciechowski
IX IV Międzynarodowa Konferencja Studencka

Przewodniczący: Justyna Napora
Opiekun Naukowy: Filip Dąbrowski
Komitet Naukowy: Andrzej Bohatyrewicz, Szymon Dragan, Mirosław Jabłoński, Łukasz Matuszewski, Tomasz Mazurek, Marek Synder

RejestracjaRejestracja online już wkrótce.

Opłaty należy wpłacać na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

Dokonanie opłaty rejestracyjnej zapewnia:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie ZJAZDU
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczkę, program
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy

Rezygnacje:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w ZJEŻDZIE złożonej drogą na adres biuro@med-media.pl

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI


Komitet Naukowy

Przewodniczący profesor Tomasz Mazurek prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


Przewodniczacy sesji tematów wiodacych

Urazy kończyny górnej

prof. Leszek Romanowski
prezes PTOiTr

Nowotwory łagodne kości

program
prof. Tomasz Mazurek
prezes elekt PTOiTr

Deformacje kręgosłupa

program
dr hab. med. Rafał Pankowski

Tematy Wolne


prof. Marek Synder
past prezes PTOiTr

Panel Konsultanta Krajowego i Prezesa PTOiTr

prof. Jarosław Czubak

Sesja e – postery


program
dr med. Michał Mielnik

Wykłady szkoleniowe


program
dr hab. med Łukasz Matuszewski

Marek Bielecki
Tomasz Bienek
Tomasz Blicharski
Andrzej Bohatyrewicz
Andrzej Borowski
Jarosław Brudnicki
Roman Brzóska
Andrzej Bugajski
Piotr Czarnecki
Filip Dąbrowski
Szymon Dragan
Julian Dutka
Robert Gasik
Jacek Gągała
Maciej Głowacki
Jerzy Gosk
Mirosław Jabłoński
Maciej Jackowiak
Barbara Jasiewicz
Andrzej Jasiński
Marek Jóźwiak
Bogdan Koczy
Daniel Kotrych
Tomasz Kotwicki
Adam Maciejewski
Konrad Malinowski
Paweł Małdyk
Wojciech Marczyński
Michał Mielnik
Justyna Napora
Przemysław Paradowski
Stanisław Pomianowski
Paweł Reichert
Bartłomiej Szostakowski
Maciej Tęsiorowski
Marcin Tyrakowski
Wojciech Widuchowski
Iwona Zaporowska–Bugajewska
Andrzej Żyluk

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący profesor Tomasz Mazurek prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

dr hab. med. Rafał Pankowski
dr med. Krzysztof Kolarz
dr med. Włodzimierz Ziółkowski
dr med. Andrzej Ziętek
dr med. Mariusz Treder
dr med. Agnieszka Łabuć
dr med. Maciej Piotrowski
dr med. Konrad Drewek
dr med. Lucjan Samson
dr med. Marcin Ceynowa
dr med. Marek Rocławski
dr med. Filip Dąbrowski
lek. Klaudiusz Pobłocki
lek. Szymon Wałejko
lek. Tomasz Bartoszewski
lek. Anna Kozyra
lek. Sławomir Borowski
lek. Joanna Borowska
lek. Maciej Zrodowski
lek. Wojciech Zadura
lek. Mikołaj Romańczuk
lek. Andrzej Wawruszczak
lek. Adam Augustyniak
lek. Sergiusz Bielocerkowski
lek. Artur Krakowiak
lek. Mikołaj Orłowski
lek. Zuzanna Duda
lek. Michał Żychliński
lek. Inez Gordon

Prezes

dr Wiktor Szandorowski

Past Prezes

dr n. med. Konrad Drewek

Prezes Elekt

dr Grzegorz Sosnowski

Sekretarz

dr Jan Nyckowski

Skarbnik

dr n. med. Marek Rocławski

Streszczenia


Wytyczne ogólne streszczeńWytyczne szczegółowe „Deformacje kręgosłupa”PATRONATY

SPONSORZY I WYSTAWCY

W sprawach udziału w zjeździe w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:

Jacek Wachowski

tel. +48 606 731 369

e-mail: jacek.wachowski@med-media.pl


Bogdan Materna

tel. +48 602 555 099

e-mail: bogdan.materna@med-media.pl


ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

PREZES ELEKT PTOiTr profesor Tomasz Mazurek

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii GUMed
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

e-mail: mazurek@gumed.edu.pl

tel: 58 764 02 10


ORGANIZATOR WYKONAWCZY

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

e-mail: biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@med-media.pl